Vsi študijski programi, ki se izvajajo na Fakulteti za državne in evropske študije so javno veljavni. Akreditirani so na Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in vpisani v Razvid visokošolskih zavodov, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Fakulteta je pridobila državno koncesijo za naslednje študijske programe:

  • dodiplomski univerzitetni študijski program I. stopnje »Javna uprava« - 70 brezplačnih vpisnih mest,
  • podiplomski magistrski študijski program II. stopnje »Javna uprava« - 70 brezplačnih vpisnih mest,
  • podiplomski študijski program II. stopnje »Mednarodne in diplomatske študije« - 70 brezplačnih vpisnih mest.

V okviru navedenega števila koncesioniranih vpisnih mest je študij brezplačen. Nanj se lahko vpiše vsak, ki izpolnjuje vpisne pogoje. Na brezplačen, torej redni študij, se lahko prijavijo tudi zaposleni in brezposelni kandidati. Pri določanju vrstnega reda kandidatov za koncesionirana (brezplačna) vpisna mesta se uporabljajo merila za izbiro ob omejitvi vpisa. 

Pogoje za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa si lahko za posamezne študijske programe pogledate na spodnjih povezavah.

Dodiplomski študij - Javna uprava Magistrski študij - Javna uprava Magistrski študij - Mednarodne in diplomatske študije

Kandidati, ki se ne uvrstijo v okvir števila koncesioniranih mest plačajo študij v skladu s cenikom fakultete.