Dodiplomski
študijski program

Javna uprava (UN)
program

Upravno pravo (VS)
program

Magistrski
študijski program

Javna uprava
program

Mednarodne in diplomatske študije
program

Doktorski
študijski program

Javna uprava
program

Mednarodne in diplomatske študije
program

Fakulteta ima državno koncesijo za naslednje študijske programe:

  • Javna uprava (UN)
  • Javna uprava (MAG)
  • Mednarodne in diplomatske študije (MAG).

V okviru rednih vpisnih mest je študij brezplačen. Nanj se lahko vpiše vsak, ki izpolnjuje vpisne pogoje. Na brezplačen, torej redni študij, se lahko prijavijo tudi zaposleni in brezposelni kandidati.