Prehod iz starih dodiplomskih študijskih programov v bolonjske študijske programe

Objavljamo pojasnilo MIZŠ v zvezi s prehodi študentov iz »starih« študijskih programov, akreditiranih pred 11. 6. 2004 (in po 1. 1. 1994), v »bolonjske« študijske programe v 1. letnik in po merilih za prehode v višji letnik v skladu z Merilih za prehode med študijskimi programi (Uradni list RS, št. 95/10 in 17/11): Star študijski program UN ali VS / letnik Vpis – postopek.