Varstvo človekovih pravic v upravnopravnih in sodnih postopkih

Doc. dr. Matej Avbelj

1.1.2012 – 31.12.2013

Opis projekta

Projekt je obravnaval vprašanja povezana z uresničevanjem temeljnih človekovih pravic v postopkih odločanja o pravicah, obveznostih in pravnih koristih posameznikov in drugih oseb, to je z uresničevanjem pravice do enakega varstva v slovenskem in hrvaškem ustavnopravnem redu. Sodelovanje bo potekalo v obliki medsebojne izmenjave akademskega osebja ter v obliki organizacije strokovnih srečanj in delavnic.

Projekt so financirali Fakulteta za državne in evropske študije, Pravna fakulteta Univerze v Zagrebu,  ARRS in hrvaška institucija, ki ureja raziskovalno dejavnost v skladu z Javnim razpisom za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2012-2013 (Uradni list RS, št. 26/2011, z dne 8.4.2011)

Rezultat projekta

Priloge