Simpozij ''Slovenci na avstrijskem Štajerskem – deasimilirana manjšina?''

Dejan Valentinčič

1.1.2013 – 31.12.2013

Opis projekta

Projekt je sofinanciral Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu v skladu z javnim razpisom za razpisno področje A v letu 2013 (finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu)

Rezultat projekta

Simpozij “Slovenci na avstrijskem Štajerskem – deasimilirana manjšina?” je Fakulteta za državne in evropske študije izvedla v ponedeljek, 16. decembra 2012 ob 16.30 uri v hotelu Kokra na Brdu pri Kranju. Na simpoziju je nastopilo šest gostov, povezanih s slovensko manjšino na avstrijskem Štajerskem. Dogodek je dosegel veliko odmevnost, organizatorji smo bili z njim zelo zadovoljni, saj je zelo pritegnil študente, ki jim je ta tematika večinoma tuja. Na simpoziju so nastopili zgodovinarka in prevajalka dr. Andrea Haberl Zemljič, avtorica knjige Pustiti jezik v vasi, Susanne Weitlaner, predsednica Kulturnega društva člen 7 za avstrijsko Štajersko in vodja Pavlove hiše; pesnica in igralka Rezka Kanzian, koroška Slovenka, živeča v Gradcu; Norma Bale,učiteljica slovenščine v Radgoni (Bad Radkersburg); Sebastian Walcher, prevajalec in bivši predsednik Kluba slovenskih študentk in študentov v Gradcu, Boris Jaušovec, novinar časnika Večer in poznavalec manjšinske problematike ter moderator Dejan Valentinčič.

Monografija Rezija – pravni položaj in življenje slovenske jezikovne manjšine je bila izdana