Post-moderni izzivi transnacionalnega prava za Evropsko unijo.

Doc. dr. Matej Avbelj

1.8.2013-31.7.2015

Opis projekta

Evropska unija, vključno s svojo pravno dimenzijo, je postala izjemno popularen predmet znanstvenega raziskovanja. Toda večina raziskav je bilo usmerjenih v t.i. evropske notranje zadeve. Ta projekt se zato razlikuje od obstoječega konvencionalnega načina raziskovanja in daje mnogo več poudarka na t.i. zunanjih zadevah EU ter zato njenemu zunanjemu okolju. Tega v zadnjem času vse bolj intenzivno zaznamuje in obvladuje t.i. transnacionalno pravo. Ta ne prinaša le izrazitih praktičnih izzivov za delovanje EU, temveč je celo v konceptualnem smislu sprožil proces preobrazbe, ki obeta zaton moderne pravno-politične ere in napoved post-modernega obdobja, vključno z novo pravno paradigmo: pravnim pluralizmom.

Projekt financira ARRS v skladu z Javnim razpisom za (so)financiranje raziskovalnih projektov v letu 2012 – razpis v letu 2011 (Uradni list RS, št. 86, z dne 28.10.2011).

Rezultat projekta

Projekt bo rezultiral v razvoju normativnega modela najboljšega strukturalnega odnosa med EU in transnacionalnim pravom. Ta model bo, slednjič, uporabljen za napoved možnih pravnih in političnih scenarijev za Evropsko unijo v časih globalizacije in post-moderne. Končni in hkrati glavni cilj projekta pa je objava njegovih ugotovitev v znanstveni monografiji, izdani s strani ene od vodilnih evropskih založniških hiš, kjer so bila naša dela že objavljana poprej.