Akademski zbor

Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni (so)delavci in visokošolski sodelavci, ki v tekočem semestru študijskega leta opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno dejavnost na podlagi veljavnega pogodbenega razmerja s fakulteto. Pri njegovem delu sodelujejo tudi predstavniki študentov pri čemer je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora. Študenti sodelujejo tako, da dajejo predloge glede izvajanja študijskih programov in obveznosti študentov v senatu.