Razvojni projekti

Fakulteta za državne in evropske študije je v okviru Javnega razpisa: »Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016–2018«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v letu 2016, pridobila sredstva za izvajanje projekta »Krepitev mednarodnih kompetenc akademskega osebja in študentov Fakultete za državne in evropske študije«.

Preberi Krepitev mednarodnih kompetenc akademskega osebja in študentov Fakultete za državne in evropske...