Karierni center

Eden od ciljev Fakultete za državne in evropske študije je tudi svetovati svojim diplomantom pri njihovih odločitvah za poklicno kariero in nadaljni študij. Vedeti, kaj želite delati po dokončani diplomi ni enostavno. Fakulteta za državne in evropske študije svojim trenutnim in bodočim študentom zagotavlja pomoč pri iskanju prve zaposlitve oziroma pri nadaljevanju poklicne poti. Fakulteta nudi podporo pri sprejemanju poklicnih in študijskih odločitev. Fakulteta poskuša z različnimi dejavnosti zvišati zaposljivost svojih diplomantov tako v zasebnem kot tudi javnem sektorju. Med člani akademskega zbora Fakultete za državne in evropske študije je veliko posameznikov, ki so se na takšen ali drugačen način odločili za različno poklicno pot ter, zato lahko s svojimi konkretnimi izkušnjami lahko pripomorejo k lažjim odločitvam diplomantov.

Fakulteta v okviru kariernega centra skrbi tudi za ohranjanje stikov s študenti po končanem študiju ter prispeva k večji prepoznavnosti fakultete. Fakulteta letno prireja srečanje njenih diplomantov. Vsi diplomanti so mesečno vabljeni na srečanja Akademskega foruma fakultete.