Fakulteta za državne in evropske študije vas obvešča, da bo v času prijavnih rokov za dodiplomski študijski program Javna uprava 1. stopnje zbirala prijave kandidatov za pridobitev štipendije.

Fakulteta bo podelila do največ 10 štipendij za univerzitetni študijski program Javna uprava – I. stopnja.

Datum objave razpisa: 4. 2. 2016