Fakulteta za državne in evropske študije Nove univerze je med 21.-26. aprilom 2018 promovirala študijske programe in knjige znanstvene založbe Nove univerze v Mariboru, v sklopu Slovenskih dnevov knjige.

Na stojnici Nove univerze, ki je bila postavljena kot del knjižnega sejma na Grajskem trgu, se je oglasilo več zadovoljnih diplomantov FDŠ, med njimi tudi predsednik Alumni kluba dr. Leon Slak (na fotografiji). Svoje dobre izkušnje s fakulteto so delili z bodočimi "bruci". 

 

 slak leon alumni klub

leon slak mb

 

 

 


Na prvi študijski dan v šolskem letu 2015/2016 smo se sestali člani Alumni kluba v prostorih FDŠ. Pomembno je bilo, da se predstavimo novim študentom na skupnem uvodnem srečanju v prostorih Oranžerije.
Osnovni cilj je bil dogovoriti se o aktivnostih, ki jih bomo pripravili v novem študijskem letu za člane kluba in tudi nove študente. Dogovorili smo se, da bomo posebno pozornost namenili dvema vsebinama. Prva bo retorika ali veščina nastopanja. V evalvaciji kakovosti študija diplomantov, magistrov in doktorjev znanosti FDŠ v lanskem letu, so le ti izrazili potrebo po dodatnih znanjih na tem področju. To ugotovitev so potrdili tudi nekdanji študentje FDŠ, danes poslanci, ki smo jih gostili 8. aprila letos.
Druga pomembna tema bo zaposlovanje. Načrtujemo dogodek na katerem bodo nekdanji študentje FDŠ predstavili možnosti zaposlovanja v tujini. Seveda iz lastnih izkušenj.

 

 

Akademski forum v organizaciji Alumni kluba FDŠ je potekal 8. aprila 2015 pod naslovom Kako znanja pridobljena na FDŠ prispevajo k večji kakovosti dela poslancev.
Gostje, nekdanji študentje, danes poslanci v Državnem zboru, so bili mag. Anže Logar (SDS), mag. Bojana Muršič (SD) in mag. Aleksander Kavčič (SMC).
Povedali so, da se profesorjev na fakulteti spominjajo kot zelo zahtevne. Pri vsakdanjem delu jim zelo koristijo veščine znanja iskanja kakovostnih virov, zakonodaje, primerjava med njimi in iskanja bistvenih vsebin. Izpostavili so pomen veščin nastopanja pred javnostjo in vključevanja v argumentirano parlamentarno razpravo. Predlagajo, da fakulteta v prihodnje v času študija nameni več pozornosti pridobivanja veščinam javnega nastopanja, eden od gostov pa je na pol v šali povedal, da je praviloma količina povedanega v parlamentu obratno sorazmerna kakovosti vsebine.

 

  

Fakulteto so obiskali predstavniki Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu. V postopku ponovne akreditacije so želeli o izkušnjah o študiju povprašati tudi člane Alumni kluba. Dobili smo se na lokaciji fakultete v dvorani Virgo in izmenjali pridobljene izkušnje in poglede za v prihodnje. V nadaljevanju je dr. Peter Jambrek članom podelil svojo monografijo z naslovom Theory of Rights, potem pa je sledilo druženje.

 

 

Alumni klub (AK) Fakultete za državne in evropske študije je dne 27. januarja 2015 izvedel občni zbor, z namenom izvolitve novega predsednika AK in članov Sveta AK, ter opredelitve aktivnosti v naslednjem mandatnem obdobju. Več o izvoljenih članih in aktivnostih si lahko preberete spodaj.

Priponke:

Poročilo

Spoštovani,

Predsednica Alumni kluba FDŠ vse člane kluba vabi na obči zbor, ki bo 27. januarja 2015 ob 18. uri na sedežu fakultete.

Dnevni red:

  • izbor predsednika Alumni kluba
  • izbor članov Sveta Alumni kluba
  • razno

Vabljeni!